• Polish
 • English
 • German formal - Sie
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
 • Russian
 • Hrvatski
 • Spanish - Espańol Formal Neutro Usted
 • Italian
 • Rumunia
 • Japanese
 • Czech
 • Lithuanian
 • Finnish
 • Arabic
 • Hebrew
 • Slovak
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Nederlands
 • Latvian
 • Danish
 • Maltese
 • Catalan
 • Ukrainian
 • Chinese
 • Swedish
 • Colombia
 • Österreich
 • Mexihco
 • USA
 • Australia
 • Indie
 • Bosna i Hercegovina
 • Luxemburg
Trening Kontrastywnie, systematycznie i efektywnie

Trening nie ma nic wspólnego z zwyczajn± pedagogik± ¶piewu, nauk± języka czy lekcj± fonetyki. Uczy prawidłowej wymowy w repertuarze operowym i kameralnym muzyki niemieckiej i rosyjskiej.

Opera PhoneticsNajważniejsze aspekty, na których opiera się trening to:
 • prawidłowy ¶piew w danym języku różni sie od prawidłowej wymowy w czasię mówienia
 • w czasie ¶piewania, muzyczna fraza modyfikuje "zwyczajowe" fonetyczne działania, przede wszystkim je¶li chodzu o fonetyczn± koartykulację. W każdym języku istniej± różnice fizjologiczne między ¶piewem i mow±. Maj±c ¶wiadomo¶ć tych różnic możliwe jest prawidłowe ¶piewanie w danym języku. Nie wystarczy uczyć się samego języka obcego. W tym wypadku mog± pomagać wykładowcy ¶piewu i lektorzy. Metoda Vladimira Lyskov-Strewe'a polega na u¶wiadomieniu każdemu, jak wykorzystać kod ojczystego języka, tak by wykorzystać wszystko co możliwe z własnego języka do wymowy w jęcyzkach obych.
Vladimir Lyskov-Strewe posiada bardzo różnorodne do¶wiadczenia (perceptywne i artykularycyjne) w wielu językach i wykorzystuje swoj± sprawdzon± wiedzę w pracy ze spiewakami.