• Polish
 • English
 • German formal - Sie
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
 • Russian
 • Hrvatski
 • Spanish - Espańol Formal Neutro Usted
 • Italian
 • Rumunia
 • Japanese
 • Czech
 • Lithuanian
 • Finnish
 • Arabic
 • Hebrew
 • Slovak
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Nederlands
 • Latvian
 • Danish
 • Maltese
 • Catalan
 • Ukrainian
 • Chinese
 • Swedish
 • Colombia
 • Österreich
 • Mexihco
 • USA
 • Australia
 • Indie
 • Bosna i Hercegovina
 • Luxemburg
Vladimir Lyskov-StreweKompetencje w muzyce,fonetyce i komunikacji społecznej.
 • Muzyczne wykształcenie w klasie fortepianu w szkołach muzycznych w Kemerowie, Nowosybirsku i Petersburgu. Pierwszy koncert dla publiczności w wieku lat 14 z dziełami Mozarta, Schumanna i Chopina.
 • Praca doktorska w Instytucie Fonetyki na Uniwerstycie Martina Lutera w Halle.
 • Praca doktorska na temat porównania intonacji w językach niemieckim i rosyjskim, Instytut Fonetyki na Uniwersystecie Petersburskim.
 • Praca habilitacyjna "Studium wielojęzyczności fonetycznej" na Uniwersytecie Hamburskim.
 • Własna firma działająca w Niemczech zajmująca sie treninigiem i konsultacjami z dziedzin:
  • Językoznawstwo
  • Prezentacja
  • Komunikacja interkulturalna
  • Sztuka negocjacji
  • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów dla europejskich i miedzynarodowych firm.
 • Wykłady na temat "Zwarcia krtani jako środka stylistycznego w wykonaniu niemieckich Pieśni".
 • Publikacja tekstu "Sztuka interpretacji w duchu piekna i prawdy.
 • W czasie pracy ze śpiewakami posługuje się rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuzkim, włoskim i polskim.
 • Rosyjsko to język ojczysty, biegła znajomość niemieckiego bez akcentu obcego.