• Polish
 • English
 • German formal - Sie
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
 • Russian
 • Hrvatski
 • Spanish - Espańol Formal Neutro Usted
 • Italian
 • Rumunia
 • Japanese
 • Czech
 • Lithuanian
 • Finnish
 • Arabic
 • Hebrew
 • Slovak
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Nederlands
 • Latvian
 • Danish
 • Maltese
 • Catalan
 • Ukrainian
 • Chinese
 • Swedish
 • Colombia
 • Österreich
 • Mexihco
 • USA
 • Australia
 • Indie
 • Bosna i Hercegovina
 • Luxemburg
08.12.2007
BułgariaPolska wyspa w Bułgarii Biuro Promocji Kultury na zaproszenie Instytutu Polskiego wysłało aktora i śpiewaka Jakuba Kornackiego i gitarzystę Szymona Damięckiego na Tradycyjne grudniowe spotkanie bułgarskich absolwentów polskich uczelni, które odbyło się dn. 07.12.2007 (piątek), godz. 17.30 w Klubie „Panorama” w Sofii.

Instytut Polski w Sofii od wielu lat utrzymuje kontakty z Bułgarami, absolwentami polskich szkół wyższych, a od 6 lat co roku zaprasza wszystkich absolwentów z całej Bułgarii na tradycyjne spotkanie.

Obecnie Instytut Polski dysponuje adresami ponad 400 absolwentów polskich uczelni. Najliczniejszą grupę stanowią absolwenci uniwersytetów, wyższych szkół technicznych, uczelni ekonomicznych i akademii medycznych . Liczna jest też grupa absolwentów polskich Akademii Sztuk Pięknych Akademii Teatralnych i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi . Wśród absolwentów są także Bułgarzy, którzy ukończyli studia doktoranckie w Polsce i osoby pochodzenia polskiego, które ukończyły studia głównie w latach 90-tych ubiegłego wieku i w ostatnich latach.

Celem spotkań absolwentów polskich uczelni jest wzajemne poznanie się, przypomnienie sobie lat studenckich spędzonych w Polsce, jest także okazją do zaproszenia twórców bułgarskich, absolwentów polskich uczelni, do realizacji wspólnych projektów polsko-bułgarskich w sferze kultury i nauki.

Marek Wysoczyński Dyrektor Biura Promocji Kultury poprosił Jakuba Kornackiego by przedstawił piosenki ze swojej pracy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, jak również i piosenki kabaretowe i aby był również gotowy na improwizacyjną zmianę programu, a może nawet na wspólnie śpiewania z bułgarskimi przyjaciółmi z Polski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii