• Polish
 • English
 • German formal - Sie
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
 • Russian
 • Hrvatski
 • Spanish - Espańol Formal Neutro Usted
 • Italian
 • Rumunia
 • Japanese
 • Czech
 • Lithuanian
 • Finnish
 • Arabic
 • Hebrew
 • Slovak
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Nederlands
 • Latvian
 • Danish
 • Maltese
 • Catalan
 • Ukrainian
 • Chinese
 • Swedish
 • Colombia
 • Österreich
 • Mexihco
 • USA
 • Australia
 • Indie
 • Bosna i Hercegovina
 • Luxemburg
Ela Piekarska-MadreiterEla Piekarska-Madreiter


Recenzje

"(...) świat niespodzianek. Poetka zaskakuje, szydzi, wierzy, kocha i nienawidzi. Na pewno silnym nurtem tej poezji jest erotyka, zawsze relacjonowana w sposób rozchwiany, sporny, pełna zaskakujących obrazów."
Jerzy Grupiński

"Wiersze mocne, inspirujące, wyzwalające myślenie"
PARNAS (portal: Wydawca)

"(...)Poetka wyzyskuje wieloznaczność kryjącą się w słowach, daje dowody swego wyczucia językowego, korzysta z utartych zwrotów frazeologicznych. Przeformułowuje je wszakże i rozbija, a dzięki temu przywraca im poetycką świeżość"
Michał Januszkiewicz

"(...)Utrzymywanie formuły dystansu jest zresztą stałą cechą tych wierszy. Podmiot pozostaje w tle zdarzeń, obserwowanych, wspominanych, dzielonych z innymi. Nie epatuje swoją obecnością, ale dyskretnie sytuuje się z tyłu w pozycji uważnego obserwatora. Mimo to podmiot wyraźnie dominuje nad przedstawionym światem, ale właśnie poprzez wrażenie porządku i pewności. Warto podkreślić również oryginalność wyobraźni, świeżość i wyczucie języka, co u kogoś mieszkającego na stałe poza krajem jest szczególnie utrudnione. Wyczuwa się także podskórną muzyczność tych wierszy, skupioną obrazowość i wpisaną w nie świadomość słowa. ufność w słowo i jego siłę. (...)"
Janusz Pasterski FRAZA